logo

Maják

Hmyzí hotel Maják

Návrh hmyzích hotelov (objekty pre samotársky hmyz) v spolupráci so združením Živica, projektom včely v meste a mestom Zvolen. Návrhom je hmyzí hotel v podobe jednoduchého prírodného 360° objektu "majáku". Vo vrchnej časti sa nachádzajú boxy s materiálom pre zahniezdenie hmyzu a tento maják pokračuje do prírodného dreveného kmeňa v spodnej časti. Hmyzí hotel bude umiestnený v lokalite Zlatého potoka vo Zvolene.

Hmyzí hotel ako jeden z 3 návrhov Mgr. art. Jakuba Cvitkoviča, Bc. Vladimíri Voskárovej a Bc. Petra Kortiša získal ocenenie zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a 1. miesto v študentskej vedecko odbornej činnosti (ŠVOČ) na Technickej univerzite vo Zvolene.