logo

MoVe 2020

MoVe 2020

Mobilný vešiak /nemý sluha - MoVe 2020 je navrhnutý ako pokračovanie predchádzajúceho modelu MoVe v hranatej verzii. MoVe 2020 je solitérny objekt do bytového interiéru, s prihliadnutím na jednoduchosť tvarovania a používania a s ohľadom na súčasnú dobu. Produkt pozostáva z jednoduchých masívnych dielcov a jeho prednosťami sú tvarová jednoduchosť, minimalizmus a mobilita celého objektu.

Jeho úlohou nie je len jeho dizajnérske prevedenie, ale aj funkcia a každodenné používanie.