logo

OTO

OTO

OTO, alebo otočný trojnohý objekt je mobilný a otočný objekt úložného solitéru, v podobe akéhosi úložného robota, ktorý má spĺňať funkciu ukladania dizajnérskych pomôcok a zatriedenia si ich do jednotlivých boxov. OTO je mojou diplomovou prácou na tému úložného nábytku.