logo

V bench

V bench

Návrh lavičiek do mestských častí s možnosťou sedenia, opierania sa a odkladnej časti na bicykle. Lavička pozostáva zo spodnej masívnej betónovej časti, ktorá zabezpečuje celkovú stabilitu objektu a vrchnej časti, ktorú tvoria drevené latky ošetrené na exteriérové použitie.