logo

Vrch

Lavička Vrch

Návrh lavičiek na vrch Krížna vo Veľkej Fatre. Návrh svojim tvarovaním odkazuje na okolitú krajinu, vrchy a člení sa na rôzne úrovne sedenia. Oceľová konštrukcia je ukotvená v zemi a plynule nadväzuje na vrchnú časť sedenia.

Lavička bola zapojená do súťaže o realizáciu lavičky na vrch Krížna a návrh bol vystavený na radnici v Banskej Bystrici.